დღის არა-აზრი
 
დაძაბულობა იწყება იმის სურვილით, რაც არ არის. ეს არის დაძაბულობა წარსულსა და მომავალს შორის. შენ ხიდი ხარ ორ საგანს შორის, და როცა ორი საგანი ერთდება, დაძაბულობაც იჩენს თავს. ადამიანი ხიდია – სურვილების ხიდი – მაგრამ ეს ცისარტყელას ხიდია, არა ფოლადის; ის შეიძლება აორთქლდეს.