დღის არა-აზრი
 
რაც მეტს ეძებ მით ნაკლებია მისი პოვნის შესაძლებლობა. ეძებე, და საერთოდ ვერ იპოვი, რადგან სწორედ ეს ძიება, სწორედ ეს ძიება არის ბარიერი. ასე რომ, ნუ ეძებ იმას, რაც არ იცი; უმჯობესია, ჩაუღრმავდე იმას, რაც ცნობილია შენთვის. ნუ ესწრაფვი შეუცნობს; ჩაუღრმავდი იმას, რაც ცნობილია. და თუ ჩაუღრმავდები ცნობილს, შენ წაიბორძიკებ შეუცნობის კარებთან, რადგან სინამდვილეში ცნობილი არის კარი უცნობისკენ.