დღის არა-აზრი
 
ის, რისი ცოდნაც შეიძლება, ჩვეულებრივია, მიწიურია. მხოლოდ შეუცნობია წმინდა. და მხოლოდ შეუცნობის არსებობის შემთხვევაში გადაიქცევა ცხოვრება კურთხევად, მხოლოდ შეუცნობის არსებობის შემთხვევში გიჩნდება ინტერესი ცხოვრებისა და არსებობის მიმართ.