დღის არა-აზრი
 
გონება უნდა გაწვრთნა, რათა გულს დაემორჩილოს. ლოგიკა სიყვარულს უნდა ემსახურებოდეს. და მაშინ ცხოვრება სინათლის ზეიმად გადაიქცევა.