დღის არა-აზრი
 
თუ დღეს აქვს თავისი მშვენიერება, ღამესაც აქვს საკუთარი ხიბლი; ისინი ორივე უნიკალურები არიან – და ერთმანეთს ავსებენ.