დღის არა-აზრი
 
არაფერია ამქვეყნად, უფრო წმინდა ვიდრე სიყვარული და სიცილი, და არაფერია უფრო ღვთიური, ვიდრე ხალისი.