დღის არა-აზრი
 
გული ჯერ კიდევ პირველყოფილია. და კარგია, რომ უნივერსიტეტებმა დღემდე ვერ აღმოაჩინეს გულის შესწავლისა და მისი ცივილიზირების გზები. ეს ერთადერთი ნუგეშია კაცობრიობის გადასარჩენად.