დღის არა-აზრი
 
სიყვარული შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ თანასწორუფლებიანობაში, მეგობრობაში. ქალების განთავისუფლება კაცების მონობისაგან, იქნება თავისუფლება კაცებისათვის გამოცადონ სიყვარული. ასე, რომ მე ქალთა განმათავისუფლებელ მოძრაობას ვეძახი არა მარტო ქალთა განთავისუფლების, არამედ ის მამაკაცთა განთავისუფლების მოძრაობაცაა: ორივენი განთავისუფლდებიან.