დღის არა-აზრი
 
კაცი, რომელიც არის ბედნიერი საკუთარი თავის გამო მუდმივად ივსება სიყვარულით. ის არ საჭიროებს ვინმეს მხრიდან სიყვარულს, რის გამოც შეუძლია გასცეს. თუ თქვენ გესაჭიროებათ რაიმე, როგორ უნდა გასცეთ იგი? თქვენ ხართ მათხოვარი. და როდესაც თქვენ შეძლებთ გაცემას, მეტი სიყვარული მოვა თქვენთან. ეს იქნება პასუხი, უბრალოდ ბუნებრივი პასუხი.