დღის არა-აზრი
 
გქონდეს მიზანი, და ადრე თუ გვიან მოხვდები ფსიქოანალიტიკოსის დივანზე, ჩემი ხედვაა - ცხოვრება შედეგობრიობის გარეშე. ეს არის ყველა ბუდას ხედვა. ყველაფერი უბრალოდ არის, ყოველგვარი აზრის გარეშე. ყველფერი მარტივი კი საკმაოდ აბსურდულია. თუ ეს ყველაფერი გააზრებულია, მაშინ სად გეჩქარება და რისთვის ?