დღის არა-აზრი
 
სიყვარული საზღვარია, რომელიც ყოფს მატერიას და ცნობიერებას, საზღვარი დაბალსა და მაღალს შორის. სიყვარულს ფესვები მიწაში აქვს გადგმული; ეს არის მისი ტკივილი, მისი აგონია. და სიყვარულს აქვს შტოები ზეცაში; ეს არის მისი ექსტაზი