დღის არა-აზრი
 
ადამიანთა მხოლოდ ორი ტიპი არსებობს: უმრავლესობა, ისინი ვინც გაურბიან მარტოობას, ოთხმოცდაცხრამეტი მთელი ცხრა მეათედი პროცენტი, ვინც გაურბის საკუთარ თავს; და დარჩენილი ერთი მეათედი პროცენტი არიან მედიტატორები, რომლებიც ამბობენ, „თუ მარტოობა სინამდვილეა, მაშინ ის სინამდვილეა, მაშინ არ არსებობს მისგან გაქცევის მიზეზი. უმჯობესია ჩაუღრმავდე მას, გაიცნო იგი, პირისპირ შეხედო თუ რა არის ის“. მედიტაცია ნიშნავს მთელი გულით ჩაუღრმავდე საკუთარ მარტოობას, აღმოაჩინო, შეისწავლო, შეიცნო იგი. აი ყველაფერი მედიტაციზე.