დღის არა-აზრი
 
ადამიანების მხოლოდ ორი ტიპი არსებობს: ისინი, რომლებიც ცდილობენ შეავსონ შინაგანი სიცარიელე, და მეორე ძალიან იშვიათი სახეობა ადამიანებისა, რომლებიც ცდილობენ დაინახონ შინაგანი სიცარიელე. ისინი, ვინც ცდილობენ შეავსონ, ცარიელნი, იმედგაცრუებულნი რჩებიან. ისინი განაგძობენ ნაგვის შეგროვებას, მთელი მათი ცხოვრება ფატალურია და უნაყოფო. მხოლოდ მეორე სახეობის რჩეული ტიპის ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ჩაიხედონ საკუთარ სიცარიელეში, მისი შევსების ყოველგვარი სურვილის გარეშე, ხდებიან მედიტატორები.