დღის არა-აზრი
 
მედიტაცია შიგნით შედის და მოგზაურობა უსასრულოა, უსასრულოა იმ გაგებით, რომ კარი იღება და ეს მანამ გრძელდება, სანამ კარი თავად არ გახდება სამყარო. მედიტაცია ყვავილობს და ის ყვავილობს მანამ, სანამ ყვავილობა თავად არ გადაიქცევა კოსმოსად. მოგზაურობა უსასრულოა: ის იწყება, მაგრამ არასოდეს მთავრდება.