დღის არა-აზრი
 
დაიწყე მოძრაობა და მიდი იმ ზღვრამდე სადაც არის ან სიგიჟე ან მედიტაცია. გულგრილი ძიება საკმარისი არ არის.